raspored_casova.jpg

Raspored časova

       2-1

        ponedeljak         utorak            sreda         cetvrtak          petak

1.       eng/ist.           dig p./geo.           bio.              -                   -
2.       srpski j.              mat              srpski j.        mat.                -
3.          mat.                   -                odg. živ.      srpski j.            -


     2-2
       ponedeljak         utorak              sreda         cetvrtak          petak   

 1.      mat.                srpski j.           srpski j.           -                  bio.
 2.     ist/eng.           dig p./geo            ožv               -                  mat.
 3.    srpski j.                mat.                  -                 -                     -

   2-3
       ponedeljak         utorak               sreda         cetvrtak          petak 

   1.     srpski j.            mat.              dig.p./geo      srpski j.            -
   2.      mat.                ožv                     bio.               -                   -
   3.     ist/eng.           srpski j.                mat.             -                   -
                                                                                   
                                                                                     2-4
                                                                                          ponedeljak         utorak               sreda         cetvrtak         petak

                                                                                    1.      ist/eng.             mat.                srpski j.       srpski j.       dig.p./geo.
                                                                                    2.      srpski j.             bio.                   mat.            mat.             ožv

                                                                                     2-5
                                                                                         ponedeljak          utorak               sreda          cetvrtak         petak

                                                                                     1.    srpski j.              bio.                   mat.             mat.             ožv
                                                                                     2.    ist/eng.              mat.                srpski j.         srpski j.      dig p./geo.

                                                                                     3-1
                                                                                         ponedeljak          utorak                sreda          cetvrtak         petak

                                                                                     1.   bio/pred.              ist.                     fiz.                geo.          srpski j.
                                                                                     2.      ožv                 srpski j.               mat.              eng.            dig.
                                                                                     3.        -                      hem.                   -                    -                mat.                              

                                                                                     3-2
                                                                                         ponedeljak           utorak                sreda          cetvrtak         petak

                                                                                     1.      hem.                 fiz.                     mat.              eng.           geo.
                                                                                     2.    bio/pred.             ist.                     dig p.           srpski j.      srpski j.
                                                                                     3.         -                     ožv                      -                  mat.             -

                                                                                      3-3
                                                                                         ponedeljak            utorak                sreda          cetvrtak         petak 

                                                                                      1.     ožv                     eng.                    -                    -              srpski j.
                                                                                      2.     hem.                   fiz.                     geo.               -            srpski j./mat.
                                                                                      3.   bio/pred.               ist.                     dig p.              -                mat.

                                                                                       3-4
                                                                                          ponedeljak            utorak                sreda          cetvrtak         petak

                                                                                       1.     mat.                    ist.                   dig.p.          bio/pred          hem.
                                                                                       2.     geo.                  srpski j.                -                 ožv                 fiz.  
                                                                                       3.       -                        mat.                   -                srpski j.          eng.

                                                                                       3-5
                                                                                            ponedeljak           utorak                sreda         cetvrtak          petak

                                                                                       1.     geo.                   srpski j.              eng.             ožv                 fiz.
                                                                                       2.     mat.                     ist.                   dig.p.          bio/pred.         hem.
                                                                                       3.   srpski j.                   -                        -                 mat.                -
    
                                                                                      
                                                                                      

Powered by WebExpress